Knjige o avijaciji

Back to FLYING Main Page 

OVO SU MOJE KNJIGE O LETENJU:

Zoran Modli: "Krilata katedra"
Kako postati pilot

Izdavač: Džepna knjiga Beogradskog izdavačko-grafičkog zavoda, Beograd, Bulevar Vojvode Mišića 17. Godina 1979. Tiraž 10.000 primeraka. Strana 255.

Izdanje rasprodato.

Zoran Modli: "Piste u noći"
Instrumentalno i noćno letenje

Izdavač: NIRO "Tehnička knjiga", Beograd, 7.jula 26. Godina 1986. Tiraž 4.000 primeraka. Strana 288.

Izdanje rasprodato.

Zoran Modli: "Škola letenja"
O pilotiranju avionom kroz teoriju i praksu

Izdavač: NIRO "Tehnička knjiga", Beograd, 7. jula 26. Prvo izdanje. Godina 1987. Tiraž 2.000 primeraka. Strana 232.

Izdanje rasprodato.

Zoran Modli: "Škola letenja"
O pilotiranju avionom kroz teoriju i praksu

Izdavač: NIP "Tehnička knjiga", Beograd, Vojvode Stepe 89. Drugo izmenjeno izdanje. Godina 1990. Tiraž 2000 primeraka. Strana 206.

Izdanje rasprodato.

Zoran Modli: "Više od igre: Flight Simulator 5"
Osnovno uputstvo za upotrebu

Specijalan dodatak časopisa "Računari", Beograd, Bulevar Vojvode Mišića 17. Decembar 1994. Tiraž nepoznat. Strana 48.

Izdanje rasprodato.

Zoran Modli: "Slobodno sletanje, a bogami i poletanje!"
Almanah školskih i turističkih aerodroma SR Jugoslavije i Makedonije

Izdavač: "Prince Air", Beograd, Francuska 35 (tel. 011/303-2-303). Godina 1996. Tiraž 500 primeraka. Strana 224.

Nema raspoloživih primeraka knjige.

Aerodromi u PDF formatu!

Zoran Modli: "Profesija stjuardesa"
Kako postati domaćica aviona?

Izdavač: "Narodna knjiga - Alfa", Beograd, Šafarikova 11 (tel. 011/3227-426). Godina 1998. Tiraž prvog izdanja 500 primeraka. Strana 256.

Izdanje rasprodato.

Knjiga PROFESIJA STJUARDESA u PDF formatu!

Zoran Modli: "Pilotska knjiga"
Vodič kroz osnovnu školu pilotaže

Izdavač: "Mladinska knjiga" Beograd, Omladinskih brigada 102, Novi Beograd (tel. 011/2257-077). Godina 2012. Tiraž prvog izdanja 1000 primeraka. Strana 528.

Prvo izdanje rasprodato

Zoran Modli: "Pilotska knjiga"
Vodič kroz osnovnu školu pilotaže

Drugo, dopunjeno i izmenjeno izdanje, sa DVD-om "Škola letenja" u prilogu i 16 kolor tabaka

Izdavač: "Mladinska knjiga" Beograd, Omladinskih brigada 102, Novi Beograd (tel. 011/22-57-077). Godina 2014. Tiraž drugog izdanja 1000 primeraka. Strana 528.

Drugo izdanje rasprodato

Ovim putem se iskreno zahvaljujem svima koji su verovali u reči ispisane u mojim vazduhoplovnim knjigama i priručnicima, a posebno onim generacijama kolega-pilota koji su mi ukazali poverenje tako što su se, tokom duge i naporne letačke obuke, bezrezervno oslanjali na znanja stečena upravo na njihovim stranicama! To mi daje podstrek da i nadalje svoja i tudja letačka iskustva pretvaram u štampanu (i ko zna kakvu sve još!) reč i sliku...