Povratak na emisije ZAIR iz 2019. godine

Ponešto iz 971. emisije...

Koliko je vode na našoj planeti?

.

.

Voda, voda, svuda samo voda... Na prvi pogled je teško poreći istinitost ove fraze. Vode na Zemlji ima (skoro) svuda: iznad Zemlje u vazduhu i oblacima, na Zemljinoj površini u rekama, okeanima, ledu, biljkama, živim organizmima, pa i u njenim dubinama, ponekad i nekoliko kilometara ispod površine. Reklo bi se - mnogo vode. Da li je zaista tako i možemo li biti bezbrižni?

Na fotografiji vidite plave lopte koje prikazuju ukupnu količinu planetarne vode u srazmeri sa dimenzijama Zemlje. Čini li vam se da vode neophodne za naš opstanak ima dovoljno? Bloger i saradnik moje emisije Markus Maki, koji mi je i ukazao na ovu "ličnu kartu" voda naše planete, kaže: „Iako nas neki propagandisti zamajavaju pričama da već živimo u svetu bez oskudica i da je sve samo pitanje raspodele beskonačnog bogatstva, pogledajte samo koliko malo vode imamo. Da ne govorimo o drugim stvarima i problemima koji nam prete."

Plave lopte na slici su u tačnoj proporciji u odnosu na loptu naše planete. Velika plava lopta (prečnik 1384 km, rastojanje koje putnički avion preleti za sat i 40 minuta) predstavlja sve vode zajedno. U nju su stali svi okeani, mora, polarne kape, jezera, reke, površinske i atmosferske vode, voda iz vašeg tela, voda iz tela vašeg kućnog ljubimca, pa čak i paradajza u vašoj bašti! Imajte u vidu da su okeani samo "tanak film" na planetarnoj kori, poput nakvašene fudbalske lopte... Sledeća po veličini plava lopta sadrži sve slatke vode ovog sveta - površinske, jezerske, rečne i izvorske, kao i veštačke rezervoare sveže vode. Dijametar ove sfere je 273 kilometra, a zapremina 10.633.450 kubnih kilometara. Dakle, to su sve slatke vode sveta zajedno, dok je najmanja plava loptica (prečnik 56.2 km) ukupna količina slatke vode u svim jezerima i rekama.

Na prvi pogled to deluje kao mnogo vode. Ako uzmemo malu plavu loptu, to mu dođe oko 1.5 milion kubika za svakog od 7 milijardi stanovnika. Ali, kad pomislite koliko ima divljih i domaćih životinja, pa biljaka koje takođe koriste vodu, pa koliko vode ode za industriju i ko zna za šta još sve, više ne možete reći da ostaje mnogo vode. Konačno, nijedna od ovih lopti nije tek tako pristupačna: vodu treba pronaći, vaditi, dovesti i očistiti, sve to zahteva ogromnu energiju. A gde su rude, gde je sve ostalo?

Mogu da zaključim isto što i Markus, koji kaže: "Meni to ni najmanje ne liči na svetlu budućnost. Štaviše, smrznem se kad pogledam u ove proporcije!“

.

POGLEDAJTE ORIGINALNU STRANICU

Radio emisija "Zakon akcije i reakcije" emituje se jednom nedeljno na mreži prijateljskih FM stanica, a bavi se reakcijama ljudi na hi-tech svet oko nas. Urednik i voditelj ZAIRA: Zoran Modli. Leteći reporter: Vladimir Bubanja. Mailbox emisije: modli@beotel.rs.